Palmesøndag

Ny rute i Ramnevaglen/Toskefloget : Palmesøndag, 6, 30m, bb

Ruta ligg langt til venstre i ein mest ubrukt del av veggen. Denne delen er prega av eit flott, fast sva ca 10/12m. Over dette ein takbarriere med vegg over – som fører til skrå svahylle og ny takbarriere.  Ruter her kan forlengast med ei tl til. Vil tru 1-2 ruter tv og 1-2 ruter th Palmesøndag.

Lavaste del her – like under Sivertvegen – er ein framifrå buldrevegg, ca 6m høg. Skal lage ein veg ned frå toppen av den med knutetau.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.