Nye ruter inne

Eg har laga 4 nye ruter i Silo i desember. Ingen av dei er spesielt vanskelege. Men alle har ein tilsikta eigenskap : dei har mange fottak!

Ein god klatrar flyttar beina langt oftare enn hendene; opptil 3 gongar meir. Målet er å vere i balanse, avlaste hendene og flytte beina opp før ein flyttar overkroppen.

http://www.climbing.com/skills/training-7-simple-drills-to-improve-footwork-and-technique/

http://www.norsk-klatring.no/Klatreskolen/Det-magiske-tyngdepunktet

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.