Årsmøte 18.03.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sunnmørsk klatreklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 01.02.19.

Årsmøtet avholdes den 18.03.19 kl. 1900 på Høgskulen i Volda (Berte Kanutte-bygget).

Under følger sakslisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

– Leder og to/tre styremedlemmer

– Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem


Saksliste:

Sak 6.1

Ønsker vi speedvegg, Idrettsrådet jobber for at vi skal få det. Blir uansett ikke godkjent til konkurranse pga plass mangel.

Sak 6.2

Åpne opp for et ekstra styremedlem i SKK (Ansvarsområdet vil bli å håndtere bookinger, og bruk av klatrehallen.

Sak 6.3

Gi styret fullmakt til å endre treningsavgiften.

Forslag til treningsavgift 2019, pris inkl. SKK medlemskap:

200kr SKK medlemskap.
2900kr Voksen helår, fra 18.år.1750kr Voksen halvår.

5500kr Familie helår.

3300kr Familie halvår.

1500kr Barn, helår.

900kr Barn, halvår.

For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år,

vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent

for 2019. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osb., se

Idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret i Sunnmørsk klatreklubb

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *