Toskefloget

Skissene viser ruter som er klatra av Lundberg, Solbakken, Hjorthaug m.fl. Bratt veggklatring på gode tak, velsikra, mest boreboltar. Veggen er tørr også i regnver.

toreogsiver

ramnevaglen2009

 

Skisse over veggen i PDF-format