Hjartåbergja

vida

Tilkomst:

Køyr rv 651 frå Volda i 15 minutt til skilt Vatne. Ta av der, og køyr opp i Aldalen. Parker ved hyttefeltet like vest for kvelvingsbrua. Følg «Gamlesætrevegen» mot vest i 5 minutt.

Karakteristikk:

Sosialt klatrefelt med triveleg samlingsplass på setrevegen. Grillplass. Det har vore klatra her sidan 1973-74. Mykje brukt som treningsfelt for nybyrjarar. Varierte korte ruter, mest gått på topptau. Hovedveggen brukt mykje til rapelltrening og redningsøvingar.

Feltet har 16 ruter opp til 15-20 meter høge. Vestre del består av Hovedveggen med 8 ruter (sjå skisse) rett ved setrevegen.

Austre del er litt meir uryddig, knausane ligg litt opp til høgre for hovedfeltet og har litt kortare ruter. (Sjå skisse lenger nede)

 

HOVEDVEGGEN, ØVREFELTET:

hbskissegronmini1

 

PDF-skisse over Hovudveggen

AUSTRE DEL AV ØVREFELTET:

hbaustregronmini

PDF-skisse over Austre del