Volda


RuteOmrådeType klatringGradLast ned i PDF-formatMerknader
RotsetrennaRotsethornetSnø/isrute
Hjartåbergja (gamle øvrefeltet), HovudveggenAldalenKorte ruter, mest gått på topptau3- til 6
Hjartåbergja (gamle øvrefeltet), Austre delAldalenKorte ruter, mest gått på topptau4- til 6
Ullalandshamrane (nye øvrefeltet)AldalenSvaklatring på BB, naturlig sikra riss, mix og bratte ruter5 til 8
LynveggenHunnesetBorebolta6+ til 8-
ToskeflogetVoldaBratt, velsikra, mest boreboltar. Tørr i regnvær6 til 8-
Trang fødselAldalen - UllalandshammarenNaturleg sikra6+
MenterprøvaAurstadsvaetSvaklatring, borebolta7
SveineprøvaAurstadsvaetSvaklatring, borebolta5
Far outAurstadsvaetBorebolta og naturleg sikra6-
Pupp og bananAurstadsvaetSvaklatring, borebolta6+
RabbeateAurstadsvaetSvaklatring, borebolta7-
VannsinnAurstadsvaetSvaklatring, borebolta7