Innkalling Årsmøte 14.03.2017

Til medlemmane i Sunnmørsk Klatreklubb              Ørsta 12.02.2017.

 

 

Innkalling til årsmøte i Sunnmørsk Klatreklubb

 

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Sunnmørsk Klatreklubb.

Møtet blir avholdt den 14.03.2017, klokka 19.00 på Høgskulen. Saker som medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast til styret seinast 28.02.2017 på e-post:

kontakt@gammel.sunnmorsk-klatreklubb.no/

.

Fullstendig sakliste vert gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på e-post, samt www.gammel.sunnmorsk-klatreklubb.no/

.

 

For å ha stemmerett og kunne veljast må ein vere fylt 15 år,

vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha betalt kontingent for 2017. Medlemmar under 15 år har møte -og forslagsrett.

For meir informasjon om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett osb., sjå Idrettslagets lov §5 til §8.

 

Vel møtt til årsmøte!

 

Med venleg helsing

styret i Sunnmørsk Klatreklubb

 

 

Dette innlegget vart lagt inn i Sunnmørsk Klatreklubb. Bokmerk fastlenkja.