Smittevern

Alle som brukar SKK sine klatrehallar har sjølv ansvar for å sette seg inn i og følge gjeldande retningslinjer for smittevern.