Rapportering av dårlige boltar

Tommi Räty er bolteansvarlig i SKK og ser du noke i felta våre som ikkje er som det skal, rustne boltar, dårlige hengarar, dårlig toppfeste, gamle tau etc. må du rapportere det til han på:

e-post: kontakt@gammel.sunnmorsk-klatreklubb.no/
Merk gjerne emnet til e-posten med kva det gjeld.