Kopphornet

Nordaustveggen på Kopphornet. (Også kalla Heimste Nøvedalshornet).

Nordaustveggen på Kopphornet. (Også kalla Heimste Nøvedalshornet).