Innlogging Min idrett

Her kan medlemmar som er registrerte på Min idrett logge inn for å sjå status på medlemskap, betale medlemsavgift osb.