Medlemskap

Frå og med hausten 2014 gjekk vi over til ny løysing for medlemskap, både når det gjeld registrering, betaling og periode medlemskapet er gyldig.

Heilårsmedlemskapa fyl no kalenderåret (januar – desember) og fyl ikkje lengre skuleåret slik det har vore tidlegare. Halvårsmedlemskapa er gjeldande henhaldsvis frå 01.01-30.06 og 01.07-31.12, dei gjeld altså ikkje i eit halvt år frå kjøpedato.

Medlemskapa gir tilgong til både klatrehallen i Ørsta og klatrehallen i Volda.

Vi nyttar no løysinga til Min Idrett for registrering og betaling av medlemskap. Det betyr at du må inn på Min Idrett for å registrere deg i Sunnmørsk Klatreklubb.

For å registrere deg i minidrett, gjøres følgende

  1. Opprett bruker på minidrett og logg inn
  2. Trykk “medlemskap”
  3. Trykk “finn ny klubb”
  4. Skriv inn “sunnmørsk klatreklubb” og trykk “søk. Sunnmørsk klatreklubb vil da komme opp under. Trykk på den. Til høyre på skjermen kommer Sunnmørsk klatreklubb og undergrupper opp. Hak av for alle og trykk “Send Søknad”
  5. Vi vil godkjenne søknaden og sende ut faktura på den eposten som er registrert. Vi sender ut faktura for helårs hallmedlemskap samt skk kontigenten som standard med mindre vi har fått beskjed om noe annet. En må regne med at godkjenningen kan ta noen dager.
  6. Skal du ha en annen type medlemskap (halvår eller kun skk medlemskap) gis beskjed til oss på eposten kontakt@gammel.sunnmorsk-klatreklubb.no/. Ikke betal for feil type medlemskap. Vi krediterer feilsendte regninger og sender ut nye.

For familiemedlemskap

  1. gjennomfør punkt 1, 2, 3 og 4 over for alle som skal inngå i familiemedlemskapet. Familiemedlemskap gjelder for foreldre med barn under 18 år.
  2. Send en epost til oss (se over) med navnene på familiemedlemmer som skal inngå med en gang søknaden er sendt og skriv samtidig om det er hel- eller halvårsmedlemskap som ønskes.
  3. Vi godkjenner søknadene, oppretter familierelasjon og sender faktura til en av de foresatte.

Vi er mange medlemmer og kan derfor ikke huske fra år til år hvem skal ha hallmedlemskap eller kun være skk medlemmer. Vi sender derfor ut regninger for begge deler ved starten av året. De som får regninger de ikke skal ha bes gi beskjed per epost så slipper en purringer.

Nøkkelkort

For å få nøkkelkort kreves det at personen det skal stå på har bratt kort samt betalt hallmedlemskap og skk kontigent. Send oss en epost (kontakt@sunnmørsk-klatreklubb.no) for bestilling. Nøkkelkortene lages som regel kjapt og kan hentes i klatrehallen under våre bemannede åpningstider. I ferie- og høytider kan ventetiden bli lengre da det kun er en person som lager kortene. Nøkkelkort koster 100kr og betales i vår vippsbutikk (bruk “kjøp og betal”, finn sunnmørsk klatreklubb og velg nøkkelkort i menyen)

Fred Somby

Medlemsansvarlig

Kostnad for medlemskap:

Frå 01.01.2021