Leige av klatrehallen

Sunnmørsk klatreklubb ønsker å ha et best mulig tilbud til medlemmene sine og leier derfor ikke ut klatrehallen. Hvis dere er en gruppe som ønsker å klatre en dag det ikke er drop in, kan dere leie en vakt.  Dette betyr at det kommer en vakt som er der for dere, vedkommende hjelper dere med å finne utstyr og hjelper til med sikring (En vakt kan ansvar for max 4 barn/unge på en gang. Har dere med voksne med brattkort kan de være med å sikre).
Medlemmer i klubben vil fortsatt ha tilgang til veggene.

På dagtid i ukedagene er det skolene i Ørsta kommune som har prioritet på klatrehallen, og vi kan derfor ikke ta imot grupper i tidspunktene skolene har prioritet.

Alternativ 1:
300 kr per time per vakt.
Drop in pris per person. 100kr uten utstyr – 130 kr inkludert utstyr.

Alternativ 2:
300 kr per time per vakt.
1000 kr for utstyr hele dagen. 

Ønsker du å leie vakt?
Ta kontakt på mail: sunnmorskklatreklubb10@gmail.com
Merk mailen med: Leie av vakt
Navn på kontaktperson:
Ønsket dato og klokkeslett:
Hvor mange timer ønskes:
Hvor stor gruppe er det snakk om:
Hvor mange instruktører ønskes:
Gi beskjed om dere har egne personer som kan være med å sikre i tillegg til vakten. (Hvor mange). Disse må fremvise brattkort før de får lov til å sikre.

Mail blir sjekket på søndager, så vær ute i god tid før ønsket dato.