Toskefloget, Toskesvaet og bolter

For litt siden ble det startet bolting av nye ruter i Torskefloget. Dette er sva ruter av den litt enklere sorten, derav det foreløpige navnet Toskesvaet. To ruter er ferdigboltet og renset. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er mye løst og det gjenstår endel rensearbeid på de øvrige planlagte rutene. Det vil bli gitt nærmere info om feltet når det er ferdig renset.

På hovedfeltet i Toskefloget henger det noen faste tau i veggen. Disse anbefales det på generelt grunnlag IKKE å klatre/clogge på.

Ellers ber vi alle som oppdager bolter/hengere i dårlig forfatning om å gi beskjed til Sunnmørsk klatreklubb med en gang. Dette gjelder alle lokale klatrefelt.

Til slutt en liten påminnelse om at hjelm er smart, også på sportsklatring. Undertegnede sikret en kar på topptau på ruta Toskeskap for et par dager siden og fikk en halvkilos stein rett i hjelmen fra 12-14 meter.

Hilsen styret i Sunnmørsk klatreklubb

Dette innlegget vart lagt inn i Klatreruter, Sunnmørsk Klatreklubb. Bokmerk fastlenkja.