Kalender

På dagtid er det skolene i Ørsta kommune som har prioritet på hallen, medlemmer kan fortsatt klatre, men må vise hensyn.  
OBS! Timeplanen til skolene kommer ikke inn her.