Lokale klareførerar på nett

Her finn du lenkjer til andre klubbar/sider sine førarar.

Klatreklubben i Ålesund

Førar over felt på Valderøy, Magerholm, Remme, Sulebust og Roald. Kart til fleire andre, mindre felt.

Klivrelaget

Førar over Blåfjellet, Muren, Mulevika, Koparstad, Korsneset, Flø – Uren Luren, Laupen, Flø – buldring, Sulesund – buldring.

Iriss Forlag

Kladd til 2.utgåve av klatreførar for Molladalen. 

Flø

Buldreførar for. Flø